De Warande
54321

Toerisme & recreatie

De Warande vzw staat in voor het uitbaten van het jeugdcentrum De Warande. Dit houdt het beheer in van het open speeldomein, ontwikkelen van expertise rond vrije tijd voor kinderen en jongeren, organiseren van de inclusieve speelpleinwerking Wasper, uitbaten van het jeugdverblijfcentrum, faciliteren van Samentuin De Groenter en ondersteuning bieden aan het lokale verenigingsleven van Heule-Watermolen.

TAGS: Spelen, Park

Schrijf een tip of mening

Verwante ecopunten in de buurt